Інформаційна діяльність

 

Інформаційні послуги:

проведення журналістських розслідувань

дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки

створення унікальних статей на різну тематику

висвітлення інформації в мережі  Інтернеті та через інші медійні засоби

співпраця із засобами масової інформації

інформаційні та інформаційно-консультативні послуги

представницькі, агентські та посередницькі послуги

типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність

інші інформаційні послуги

 

Інформаційні послуги

Інформація – це головний ресурс сучасного життя та невід’ємна складова ефективної боротьби з корупцією.

З кожним роком, різні інформаційні джерела все більше інформують суспільство про діяльність високо посадовців, про зміни у чинному законодавстві та появу новинки на ринку. Головним завданням інформації залишається іі правдивість.

Інформаційні послуги – це надання достовірної інформації про діяльність державних структур, контролюючих органів та юридичних або фізичних осіб. За допомогою інформаційної діяльності проводяться журналістські розслідування, виявляється громадська думка та створюються нові унікальні статті.

Інформаційна діяльність являє собою дієвий механізм адаптації суспільства до нових право ведень та інноваційних досягнень у сфері науки та техніки. Саме тому особливе місце займає інформаційна діяльність у сфері реклами.

Інформаційна діяльність у сфері реклами охоплює не тільки рекламу у мережі Інтернет, але й співпрацю з засобами масової інформації. Таким чином громадськість отримує достовірну інформацію про новий товар на ринку або послугу.

Громадський проект ТЗОВ Юридична компанія «Закон і Захист» надає весь спектр інформаційних послуг включаючи дослідження кон’юнктури ринку та співпрацю з засобами масової інформації. Кваліфіковані фахівці юридичної компанії проводять професійні журналістські розслідування, публікують унікальні статті та надають представництво у розміщенні реклами в ЗМІ.

Інформаційна діяльність у сфері реклами від громадського проекту охоплює типографські послуги та редакційно – видавничу діяльність, представнитські та посереднитські послуги, а також сприяє проведенню рекламних компаній. Ми висвітлюємо необхідну та коректну інформацію у мережі Інтернет та публікуємо авторські статті на важливі тематики.

Юридична компанія «Закон і Захист» надає достовірні інформаційні послуги за допомогою яких відбувається боротьба з корупцією, а суспільство отримує правдиву та важливу інформацію.