Плітки
Подобається

Оце так поворот: що пов’язує Тіну Кароль та Ігоря Коломойського? Неочікувані подробиці (ФОТО)

06/02/2017     Автор: Ігор Нагорний
Оце так поворот: що пов’язує Тіну Кароль та Ігоря Коломойського? Неочікувані подробиці (ФОТО)

Кілька років відома співачка Тіна Кароль овдовіла. З тих пір про її особисте життя відомо небагато. Артистка відвезла свого сина вчитися за кордон і всіляко приховує все, що стосується її сім'ї, передає Корупція.Стар

Однак артисти балету виконавиці виявилися більш балакучими. Так, за їхніми словами, Тіна Кароль давно не самотня. Вона зустрічається з відомим олігархом — Ігорем Коломойським. Пара неодноразово була помічена разом.

При цьому варто зауважити, що у бізнесмена є законна дружина, так що, інформація про те, що між ним і Тіною роман — досить сумнівна. Не виключено, що Коломойський просто підтримує артистку.

Що насправді пов'язує 53-річного олігарха і 32-річну виконавицю — можна тільки гадати.

Ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû ÔÔÓ Èãîðü Êîëîìîéñêèé ïåðåä íà÷àëîì âíåî÷åðåäíîãî êîíãðåññà Ôåäåðàöèè ôóòáîëà Óêðàèíû (ÔÔÓ) â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 6 ìàðòà 2015 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû ÔÔÓ Èãîðü Êîëîìîéñêèé ïåðåä íà÷àëîì âíåî÷åðåäíîãî êîíãðåññà Ôåäåðàöèè ôóòáîëà Óêðàèíû (ÔÔÓ) â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 6 ìàðòà 2015 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

karol_2_1